2008/Rezumat1

From HaskellWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


In ultima decada, evaluatoarele de expresii monadice si monada listelor au atras deopotriva matematicieni din domeniul teoriei categoriilor si din informatica. Pentru cei din urma, principalul domeniu de aplicare este constructia DSL-urilor interpretate monadic. Ca o consecinta a cercetarilor facute introducem un nou tip de evaluator modular de arbori modulari care poate fi construit importand componente intr-un program Haskell. [...] Se rezolva asa si cunoscuta "Expression Problem".

In dezvoltare...