Cum se scrie conjunctia, "si" de la logica ?

From HaskellWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Haskell - Un limbaj functional pur

Contactul cu un limbaj de programare nou naste intrebari, mai ales cand este vorba de un limbaj atat de inovator. Cea mai buna cale de a va familiariza cu Haskell este sa conversati cu un interpretor, cum este Hugs. Sau sa folositi GHC si sa conversati cu GHCi (GHC Interactiv).

'Si-ul invatat la logica, operator binar, se scrie ca in Oberon: &&.

Folositi and scris ca un text (amintiti-va ca in Haskell textele sunt liste) cand aveti de facut operatia 'si' intre valorile de pe o lista. Deci 'and' primeste ca argument o lista. Acest lucru permite sa scrieti conditii si ca:

and [x==1, y==2]

Lista este o lista de expresii booleene.

O scurta privirea supra tipului fiecaruia e de ajuns ca sa deosebiti and de &&.

Prelude> :t (&&)
(&&) :: Bool -> Bool -> Bool
Prelude> :t and
and :: [Bool] -> Bool
Prelude>

Prelude> let x=1 in let y=1 in and [x==1, y==2]
False
Prelude>

Pagina indexata la indexul Categories:Ro


<= Inapoi la pagina principala Ro/Haskell.

<- Inapoi la Intrebarile incepatorului Ro/Haskell.