Data

From HaskellWiki
Revision as of 05:40, 31 October 2011 by Ha$kell (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Decalaratia data se foloseste la declararea de tipuri utilizator si de arbori, inclusiv arbori polimorfi.

Cititi dintre acele Capitole de manual (extrase din volumul Introducere in Haskell 98 prin exemple) capitolul despre tipuri utilizator. (.pdf disponibil :) si cel despre tipuri recursive. (de asemenea .pdf disponibil :)

Pagina in dezvoltare.