Difference between revisions of "Ruleaza pe sisteme multicore ?"

From HaskellWiki
Jump to: navigation, search
m (Exemples)
m (De citit)
Line 58: Line 58:
 
== De citit ===
 
== De citit ===
   
* [http://haskell.org/haskellwiki/GHC/Concurrency GHC's multiprocessor guide]
+
* [http://haskell.org/haskellwiki/GHC/Concurrency Ghidul GHC-ului folosit pe multiprocesor ]
* [http://www.haskell.org/ghc/docs/latest/html/users_guide/using-smp.html runtime options to enable SMP parallelism]
+
* [http://www.haskell.org/ghc/docs/latest/html/users_guide/using-smp.html Options pentru utilizarea paralelismului pe masinile SMP]
* [http://www.haskell.org/ghc/docs/latest/html/libraries/parallel/Control-Parallel-Strategies.html API documentation for paralell strategies]
+
* [http://www.haskell.org/ghc/docs/latest/html/libraries/parallel/Control-Parallel-Strategies.html Documentation API-ului pt implementat strategii de calcul paralel ]
* [http://book.realworldhaskell.org/read/concurrent-and-multicore-programming.html Real World Haskell: Concurrent and Parallel Programming]
+
* [http://book.realworldhaskell.org/read/concurrent-and-multicore-programming.html Real World Haskell:Capitolul Concurrent and Parallel Programming]
* [http://haskell.org/haskellwiki/Blog_articles/Parallel Blog posts about parallelism]
+
* [http://haskell.org/haskellwiki/Blog_articles/Parallel Postari despre parallelism]
   
 
== Primitivele pt lucrul cu thread-uri ==
 
== Primitivele pt lucrul cu thread-uri ==

Revision as of 07:51, 8 June 2012


. Haskell ruleaza pe sistemele multicore !

GHC Haskell vine impreuna cu biblioteci si optiuni de compilare care permit compilarea pt sisteme Multicore: multicore architectures.

Introducere

Ca sa aveti o idee cum s-ar putea reduce timpul de calcul olosind mai multe nuclee hack-uiti programul de mai jos: un program carre calculeaza termenii sirului lui Fibonacci, pina la un loc secvential apoi paralel.

import Control.Parallel
import Control.Monad
import Text.Printf

cutoff = 35            -- nivelul de la care comutam pe SMP

fib' :: Int -> Integer
fib' 0 = 0
fib' 1 = 1
fib' n = fib' (n-1) + fib' (n-2)

fib :: Int -> Integer       -- paralelism explicit
fib n | n < cutoff = fib' n
   | otherwise = r `par` (l `pseq` l + r)
 where
  l = fib (n-1)
  r = fib (n-2)

main = forM_ [0..45] $ \i ->
      printf "n=%d => %d\n" i (fib i)

Trebuie neaparat compilat cu optiunea `-threaded`:

  $ ghc -O2 -threaded --make fib.hs
  [1 of 1] Compiling Main       ( fib.hs, fib.o )
  Linking fib ...

Si rulat cu optiunile:

  +RTS -Nx

unde 'x' unde x de dupa N este numarul de nuclee disponibile. De exemplu, pe un sistem Linux cu procesor quad core :

  ./fib +RTS -N4 


Exemples

De citit =

Primitivele pt lucrul cu thread-uri

Control.Concurrent Control.Concurrent

Continuarea

Pe pagina originala, in limba engleza: [Haskell_for_multicores] de unde este luat si tradus textul de mai sus.