Cum se concateneaza listele ?

From HaskellWiki
Jump to navigation Jump to search

. Cu operatorul ++

['1','3'] ++ ['4'] ne da ['1','3','4']


. Cu un fold

Puteti face un fold aplicand repetat cons (:) pe lista dintai pornind de la elementul initial care este lista a doua.

Vedeti lucrarea despre fold-uri din bibliografia cursului de Programare functionala.