Personal tools

Cum se concateneaza listele ?

From HaskellWiki

Jump to: navigation, search

1 . Cu operatorul ++

['1','3'] ++ ['4'] ne da ['1','3','4']


2 . Cu un fold

Puteti face un fold aplicand repetat cons (:) pe lista dintai pornind de la elementul initial care este lista a doua.

Vedeti lucrarea despre fold-uri din bibliografia cursului de Programare functionala.