Ro/Haskell

From HaskellWiki
Revision as of 10:05, 27 November 2006 by Ha$kell (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Haskell - Un limbaj functional pur

Haskell este un limbaj de uz general, din categoria limbajelor functionale pure (fara instructiuni imperative sau producatoare de efecte laterale). Beneficiaza de un sistem de tipuri revolutionar.

Productivitatea programarii in Haskell este net superioara altor limbaje, un algoritm Quicksort scriindu-se in doar 3-4 linii de program.

Exista o multime de compilatoare si interpretoare pentru Haskell si sunt disponibile gratuit: Hugs (interpretor), GHC (compilator) etc.

Despre Haskell dorim sa prezentam

Descarcati slide-urile lucrarii "Cum sa construiesti un interpretor adaptabil intr-o singura zi!" de Dan Popa, de la Universitatea Bacau care descrie pas cu pas cum se poate construi un interpretor pentru un mic while-language in Haskell. Autorul a folosit in experimente versiunea Hugs din distributia Mandriva Linux 10.0. Lucrarea a fost prezentata la Congresul ICMI 45. Descarcati slide-urile lucrarii in format pdf in engleza cu comentarii romanesti

Interpretoare si compilatoare

Carti clasice, in curs de traducere