Personal tools

Ruleaza pe sisteme multicore ?

From HaskellWiki

Revision as of 07:46, 8 June 2012 by Ha$kell (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


1 . Haskell ruleaza pe sistemele multicore !

GHC Haskell vine impreuna cu biblioteci si optiuni de compilare care permit compilarea pt sisteme Multicore: multicore architectures.

Contents


2 Introduction

Ca sa aveti o idee cum s-ar putea reduce timpul de calcul olosind mai multe nuclee hack-uiti programul de mai jos: un program carre calculeaza termenii sirului lui Fibonacci, pina la un loc secvential apoi paralel.

import Control.Parallel
import Control.Monad
import Text.Printf
 
cutoff = 35                       -- nivelul de la care comutam pe SMP
 
fib' :: Int -> Integer
fib' 0 = 0
fib' 1 = 1
fib' n = fib' (n-1) + fib' (n-2)
 
fib :: Int -> Integer             -- paralelism explicit
fib n | n < cutoff = fib' n
      | otherwise  = r `par` (l `pseq` l + r)
 where
    l = fib (n-1)
    r = fib (n-2)
 
main = forM_ [0..45] $ \i ->
            printf "n=%d => %d\n" i (fib i)

Trebuie neaparat compilat cu optiunea `-threaded`:

   $ ghc -O2 -threaded --make fib.hs
   [1 of 1] Compiling Main             ( fib.hs, fib.o )
   Linking fib ...

Si rulat cu optiunile:

   +RTS -Nx

unde 'x' unde x de dupa N este numarul de nuclee disponibile. De exemplu, pe un sistem Linux cu procesor quad core :

   ./fib +RTS -N4  


2.1 Exemples

3 De citit =

4 Primitivele pt lucrul cu thread-uri

Control.Concurrent Control.Concurrent

5 Continuarea

Pe pagina originala, in limba engleza: [Haskell_for_multicores] de unde este luat si tradus textul de mai sus.