Tur/Haskell

From HaskellWiki
Revision as of 20:11, 2 December 2007 by Buraq (talk | contribs) (linked turkish "haskell in 5 steps")

Jump to: navigation, search


haskell.org'u ara

Haskell hakkında

Tanıtım (ingilizce)
Dil tanımı (ingilizce)
Haskell'in tarihçesi (ingilizce)
Haskell'in geleceği(ingilizce)
Gerçekleştirimler (ingilizce)
GHC
Hugs
nhc98
Yhc

Haskell'i öğrenmek

5 adımda Haskell
Haskell'i öğrenmek (ingilizce)
Kitaplar ve kısa dersler (ingilizce)
Wiki makaleleri (ingilizce)
Blog makaleleri (ingilizce)
Videolar (ingilizce)
Wikibook
Araştırma(ingilizce)

Kütüphaneler

Standart kütüphaneler
Hackage kütüphane veritabanı
Uygulamalar ve kütüphaneler
Hoogle: kütüphane arama sayfası

Cemiyet

Cemiyetler ve aktif projeler
Eğititim (ingilizce)
Sanayi (ingilizce)
Araştırma anayi (ingilizce)
Matematik (ingilizce)

Haskell salt işlevsel ve genel maksatlı bir programlama dilidir. Haskell'i birçok programlama dilinden ayıran özellikleri tembel değerlendirme (lazy evaluation), üstün düzen fonksiyonlar (higher order functions), statik tipleme (static typing), parametrik çokbiçimlilik (parametric polymorphism), tip sınıfları ve monad tarzı etkilerdir (monadic effects). Hemen hemen her bilgisayar sistemi için uygun bir Haskell derleyicisi indirmek mümkündür.

Etkinlikler

Upcoming Events
ZuriHac 2021
June 18-20, 2021, virtual, Internet
STAF 2021
June 21-25, 2021, Bergen, Norway
The 13th Haskell Implementors' Workshop
August 22, 2021, virtual, Internet
ICFP 2021
August 22-27, 2021, virtual, Internet
ML 2021
August 26, 2021, virtual, Internet
FARM 2021
August 27, 2021, virtual, Internet
33rd Symposium on Implementation and Application of Functional Languages
September 1-3, 2021, virtual, Internet
Haskell Love 2021
September 10, 2021, virtual, Internet


Recent Events
Trends in Functional Programming in Education 2021
February 16, 2021, virtual, Internet
Lambda Days 2021
February 16-19, 2021, virtual, Internet
BOB Conference 2021
February 26, 2021, Berlin, Germany


Başlıklar

  • Haskell Workshop 2007'den görüntüler Sunumlar ve sohbetler izlenebilir. Formatı QuickTime (H264 video, AAC audio), 320x240 piksel, düşük çerçeve hızı (ama yine de yarım saatlik bir sunum 120Mb yapıyor).
  • Haskell.org 2007 Google Summer of Code'a mentor kurumu olarak katılıyor. 9 öğrenci Google tarafından Haskell için altyapı projeleri üzerine çalışmak için maddi destek aldılar.
  • Haskell-prime komitesi işbaşına geçti ve dil belirtimin bir sonraki küçük revizyonu başladı.