Personal tools

Data

From HaskellWiki

Revision as of 08:06, 7 May 2010 by Ha$kell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Decalaratia data se foloseste la declararea de tipuri utilizator si arbori polimorfi.

Cititi dintre acele Capitole de manual (extrase din volumul Introducere in Haskell 98 prin exemple) capitolul despre tipuri utilizator. (.pdf disponibil :) si cel despre tipuri recursive. (de asemenea .pdf disponibil :)