Difference between revisions of "Functii din Prelude, A-F"

From HaskellWiki
Jump to: navigation, search
(Deleting page that hasn't been edited for over 10 years)
m (Reverted edits by Tomjaguarpaw (talk) to last revision by Ha$kell)
 
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Ro]]
 +
[[Image:Haskelllogo-small-flag-RO-8.jpg|center|Haskell - Un limbaj functional pur]]
  
 +
 +
Lista de functii des folosite, cu nume de la  A la F.
 +
Pentru a vedea un exemplu de folosire (si tipul fiecarei functii) cautati numele ei mai jos pe pagina, cu Find-ul browser-ului.
 +
 +
abs - valoarea absoluta
 +
 +
all - predicatul e adevarat pe toata lista de argumente ?
 +
 +
and - conjunctie generalizata pe o lista de valori de tip Bool
 +
 +
any - exista o valoare pe lista care satisface predicatul (in engleza aceste intrebari se pun cu any)
 +
 +
atan - arctangenta
 +
 +
break - rupe o lista inaintea locului/elementului care satisface un predicat
 +
 +
ceiling - rotunjirea superioara la un intreg
 +
 +
chr -  caracterul cu acel cod ascii, conversie numar  -  caracter
 +
 +
concat - concatenarea unui grup de liste , dat ca lista :) de liste
 +
 +
cos - cosinusul
 +
 +
digitToInt - transforma caracterul (daca e cifra) cifra in valoarea lui
 +
 +
div - impartirea intreaga
 +
 +
drop - arunca primele dintr-o lista
 +
 +
dropWhile - arunca primele care indeplinesc conditia
 +
          -- folositor la a  ajunge la primele elemente semnificative daca pui conditia invers
 +
 +
elem - apartine listei
 +
 +
error - genereaza eroare si poate avea  orice tip, folositi-o  deci oriunde
 +
exp - e(x)
 +
 +
flip - schimba ordinea argumentelor unei functii cu doua arg
 +
 +
filter - alege ce satisface predicatul, din lista data
 +
 +
----
 +
<haskell>
 +
:t abs
 +
abs :: Num a => a -> a
 +
 +
Prelude> abs -9
 +
ERROR - Illegal Haskell 98 class constraint in inferred type
 +
*** Expression : abs - 9
 +
*** Type      : (Num a, Num (a -> a)) => a -> a
 +
 +
Prelude> abs (-9)
 +
9
 +
Prelude> abs (-9.3)
 +
9.3
 +
Prelude>           
 +
----
 +
Prelude> :t all
 +
all :: (a -> Bool) -> [a] -> Bool
 +
Prelude> all isDigit "12234678"
 +
True
 +
Prelude> all isDigit "danu"
 +
False
 +
Prelude>       
 +
----
 +
lse
 +
Prelude> :t and
 +
and :: [Bool] -> Bool
 +
Prelude> and [True,True ,True]
 +
True
 +
Prelude> and [True,True ,True,False]
 +
False
 +
Prelude>       
 +
----
 +
Prelude> :t atan
 +
atan :: Floating a => a -> a
 +
Prelude>                   
 +
Prelude> 4  * atan 1
 +
3.14159
 +
----
 +
relude> :t break
 +
break :: (a -> Bool) -> [a] -> ([a],[a])
 +
Prelude> break isDigit "R2D2"
 +
("R","2D2")
 +
Prelude> break isDigit "3PO"
 +
("","3PO")
 +
Prelude>   
 +
Prelude> break isSpace "La Multi Ani 2008!"
 +
("La"," Multi Ani 2008!")
 +
Prelude>     
 +
Prelude> break (==0) [5,24,23,2,1,0,-1]
 +
([5,24,23,2,1],[0,-1])
 +
Prelude>               
 +
----
 +
Prelude> :t ceiling
 +
ceiling :: (RealFrac a, Integral b) => a -> b
 +
Prelude> ceiling 2.2
 +
3
 +
Prelude> ceiling 1.242
 +
2
 +
Prelude> ceiling 1.42
 +
2
 +
Prelude>             
 +
----
 +
Prelude> :t chr
 +
chr :: Int -> Char
 +
 +
Prelude> chr 66
 +
'B'
 +
Prelude> chr 65
 +
'A'
 +
Prelude> chr 32
 +
' '
 +
Prelude>         
 +
----
 +
Prelude> :t concat
 +
concat :: [[a]] -> [a]
 +
Prelude> concat ["La", "Multi", "Ani","!"]
 +
"LaMultiAni!"
 +
Prelude>         
 +
----
 +
Prelude> :t cos
 +
cos :: Floating a => a -> a
 +
Prelude> cos 0
 +
1.0
 +
Prelude>   
 +
----
 +
relude> digitToInt "0"
 +
ERROR - Type error in application
 +
*** Expression    : digitToInt "0"
 +
*** Term          : "0"
 +
*** Type          : String
 +
*** Does not match : Char
 +
 +
Prelude> digitToInt '0'
 +
0
 +
Prelude> digitToInt '1'
 +
1
 +
Prelude> digitToInt '2'
 +
2
 +
Prelude> digitToInt '3'
 +
3
 +
Prelude> digitToInt '4'
 +
4
 +
Prelude> digitToInt 'u'
 +
 +
Program error: Char.digitToInt: not a digit
 +
 +
Prelude>     
 +
----
 +
Prelude> :t div
 +
div :: Integral a => a -> a -> a
 +
Prelude> 10 `div` 3
 +
3
 +
Prelude> 
 +
----
 +
Prelude> :t drop
 +
drop :: Int -> [a] -> [a]
 +
Prelude> drop 2  ["La", "Multi", "Ani","!"]
 +
["Ani","!"]
 +
Prelude>             
 +
-----
 +
Prelude> :t dropWhile
 +
dropWhile :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
 +
Prelude> dropWhile  (==0) [0,0,0,0,1,2,3,4,0,0,1,2]
 +
[1,2,3,4,0,0,1,2]
 +
Prelude>         
 +
Prelude> :t elem
 +
elem :: Eq a => a -> [a] -> Bool
 +
Prelude> elem "!"  ["La", "Multi", "Ani","!"]
 +
True
 +
Prelude> elem "2008"  ["La", "Multi", "Ani","!"]
 +
False
 +
Prelude> elem "2000"  ["La", "Multi", "Ani","!"]
 +
False
 +
Prelude>           
 +
----
 +
Prelude> :t error
 +
error :: String -> a
 +
Prelude> error "Stop the train!"
 +
ERROR - Cannot find "show" function for:
 +
*** Expression : error "Stop the train!"
 +
*** Of type    : a
 +
 +
Prelude> error "Stop the train!" :Char
 +
ERROR - Undefined constructor function "Char"
 +
Prelude> error "Stop the train!" :: String
 +
"
 +
Program error: Stop the train!
 +
 +
Prelude>       
 +
----
 +
Prelude> :t exp
 +
exp :: Floating a => a -> a
 +
Prelude> exp 1
 +
2.71828
 +
Prelude>   
 +
----
 +
Prelude> :t flip
 +
flip :: (a -> b -> c) -> b -> a -> c
 +
Prelude> (flip (>)) 1 2
 +
True
 +
Prelude>
 +
----
 +
Prelude> :t filter
 +
filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
 +
Prelude> filter (>2) [1,2,3,4,1]
 +
[3,4]
 +
Prelude>           
 +
 +
</haskell>
 +
 +
----
 +
Pagina indexata la indexul  [[Category:Ro]] [http://www.haskell.org/haskellwiki/Category:Ro  Categories:Ro]
 +
----
 +
[http://www.haskell.org/haskellwiki/Ro/Haskell <= Inapoi la pagina principala Ro/Haskell. ]<br> <br>
 +
[http://www.haskell.org/haskellwiki/Intrebarile_incepatorului <'''-''' Inapoi la Intrebarile incepatorului Ro/Haskell. ]

Latest revision as of 15:19, 6 February 2021

Haskell - Un limbaj functional pur


Lista de functii des folosite, cu nume de la A la F. Pentru a vedea un exemplu de folosire (si tipul fiecarei functii) cautati numele ei mai jos pe pagina, cu Find-ul browser-ului.

abs - valoarea absoluta

all - predicatul e adevarat pe toata lista de argumente ?

and - conjunctie generalizata pe o lista de valori de tip Bool

any - exista o valoare pe lista care satisface predicatul (in engleza aceste intrebari se pun cu any)

atan - arctangenta

break - rupe o lista inaintea locului/elementului care satisface un predicat

ceiling - rotunjirea superioara la un intreg

chr - caracterul cu acel cod ascii, conversie numar - caracter

concat - concatenarea unui grup de liste , dat ca lista :) de liste

cos - cosinusul

digitToInt - transforma caracterul (daca e cifra) cifra in valoarea lui

div - impartirea intreaga

drop - arunca primele dintr-o lista

dropWhile - arunca primele care indeplinesc conditia

     -- folositor la a ajunge la primele elemente semnificative daca pui conditia invers

elem - apartine listei

error - genereaza eroare si poate avea orice tip, folositi-o deci oriunde exp - e(x)

flip - schimba ordinea argumentelor unei functii cu doua arg

filter - alege ce satisface predicatul, din lista data


 
:t abs
abs :: Num a => a -> a

Prelude> abs -9
ERROR - Illegal Haskell 98 class constraint in inferred type
*** Expression : abs - 9
*** Type    : (Num a, Num (a -> a)) => a -> a

Prelude> abs (-9)
9
Prelude> abs (-9.3)
9.3
Prelude>       
----
Prelude> :t all
all :: (a -> Bool) -> [a] -> Bool
Prelude> all isDigit "12234678"
True
Prelude> all isDigit "danu"
False
Prelude>    
----
lse
Prelude> :t and
and :: [Bool] -> Bool
Prelude> and [True,True ,True]
True
Prelude> and [True,True ,True,False]
False
Prelude>    
----
Prelude> :t atan
atan :: Floating a => a -> a
Prelude>           
Prelude> 4 * atan 1
3.14159
----
relude> :t break
break :: (a -> Bool) -> [a] -> ([a],[a])
Prelude> break isDigit "R2D2"
("R","2D2")
Prelude> break isDigit "3PO"
("","3PO")
Prelude>   
Prelude> break isSpace "La Multi Ani 2008!"
("La"," Multi Ani 2008!")
Prelude>    
Prelude> break (==0) [5,24,23,2,1,0,-1]
([5,24,23,2,1],[0,-1])
Prelude>        
----
Prelude> :t ceiling
ceiling :: (RealFrac a, Integral b) => a -> b
Prelude> ceiling 2.2
3
Prelude> ceiling 1.242
2
Prelude> ceiling 1.42
2
Prelude>       
----
Prelude> :t chr
chr :: Int -> Char

Prelude> chr 66
'B'
Prelude> chr 65
'A'
Prelude> chr 32
' '
Prelude>     
----
Prelude> :t concat
concat :: [[a]] -> [a]
Prelude> concat ["La", "Multi", "Ani","!"]
"LaMultiAni!"
Prelude>     
----
Prelude> :t cos
cos :: Floating a => a -> a
Prelude> cos 0
1.0
Prelude>   
----
relude> digitToInt "0"
ERROR - Type error in application
*** Expression   : digitToInt "0"
*** Term      : "0"
*** Type      : String
*** Does not match : Char

Prelude> digitToInt '0'
0
Prelude> digitToInt '1'
1
Prelude> digitToInt '2'
2
Prelude> digitToInt '3'
3
Prelude> digitToInt '4'
4
Prelude> digitToInt 'u'

Program error: Char.digitToInt: not a digit

Prelude>   
----
Prelude> :t div
div :: Integral a => a -> a -> a
Prelude> 10 `div` 3
3
Prelude>  
----
Prelude> :t drop
drop :: Int -> [a] -> [a]
Prelude> drop 2 ["La", "Multi", "Ani","!"]
["Ani","!"]
Prelude>        
-----
Prelude> :t dropWhile
dropWhile :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
Prelude> dropWhile (==0) [0,0,0,0,1,2,3,4,0,0,1,2]
[1,2,3,4,0,0,1,2]
Prelude>     
Prelude> :t elem
elem :: Eq a => a -> [a] -> Bool
Prelude> elem "!"  ["La", "Multi", "Ani","!"]
True
Prelude> elem "2008"  ["La", "Multi", "Ani","!"]
False
Prelude> elem "2000"  ["La", "Multi", "Ani","!"]
False
Prelude>       
----
Prelude> :t error
error :: String -> a
Prelude> error "Stop the train!"
ERROR - Cannot find "show" function for:
*** Expression : error "Stop the train!"
*** Of type  : a

Prelude> error "Stop the train!" :Char
ERROR - Undefined constructor function "Char"
Prelude> error "Stop the train!" :: String
"
Program error: Stop the train!

Prelude>    
----
Prelude> :t exp
exp :: Floating a => a -> a
Prelude> exp 1
2.71828
Prelude>  
----
Prelude> :t flip
flip :: (a -> b -> c) -> b -> a -> c
Prelude> (flip (>)) 1 2
True
Prelude> 
----
Prelude> :t filter
filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
Prelude> filter (>2) [1,2,3,4,1]
[3,4]
Prelude>

Pagina indexata la indexul Categories:Ro


<= Inapoi la pagina principala Ro/Haskell.

<- Inapoi la Intrebarile incepatorului Ro/Haskell.