Liste

From HaskellWiki
Revision as of 20:58, 28 March 2011 by Ha$kell (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Liste

Se scriu ca insiruiri ale elementelor lor, toate elementele fiind de acelasi tip, intre paranteze patrate:

Ex:

[1,2,3,4,5]

Li se atribuie un tip: Lista de mai sus are tipul: [Int]

Concatenarea listelor se face cu operatorul ++

Listele de caractere [Char] sunt sinonime cu Stringurile.

Se pot defini si altfel decat prin enumerarea elementelor:

[ (x,y) | x <- a, y <-b , x/y==2]

Gasiti mai multe despre liste in acele Capitole de manual. Vedeti si pagina Liste in Haskell, eventual comparati-o cu Liste in C++.