Monada parserelor

From HaskellWiki
Revision as of 21:05, 27 January 2007 by Ha$kell (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Realizarea unui parser modular din parsere mai mici, fie ca ele sunt din biblioteca ParseLib sau din biblioteca Parsec nu se poate face daca nu exista o structura algebrica a combinarii lor. E la fel ca la operatiile cu numere. Acolo calculele cu numere n-ar decurge asa cum stim daca n-ar exista proprietatile algebrice ale structurilor formate de numere (grup, corp, inel - structuri formate cu numerele Reale, de exemplu).

Pentru a descrie monada parsererlor trebuie definiti cei doi operatori:>>= si return. Ceea ce se face ca mai jos:

instance Monad Parser where
return a = Parser (\cs -> [(a,cs)])
p >>= f = Parser (\cs -> concat [ parse (f a) cs' | (a,cs') <- parse p cs])

dar nu uitati sa indentati ultimele doua randuri. Iar functia parse e definita:

parse :: Parser a -> String -> [(a,String)]
parse (parser p) = p

Monada este folosita la realizarea front-end-urilor de interpretoare.

Aici mai sunt multe de adaugat. Pagina mai trebuie dezvoltata.

<= Inapoi la pagina principala Ro/Haskell