Quicksort

From HaskellWiki
Revision as of 23:12, 19 December 2006 by Ha$kell (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Cea mai scurta implementare de algoritm Quicksort
se poate face in Haskell astfel:

quick :: [Integer] -> [Integer]
quick [] = []
quick (h:t)= quick [ y | y <- t , y < h] ++ [h] ++ quick [ y | y <- t , y > h]

Matematicienii vor recunoaste imediat ideea care l-a inspirat: Daca separam primul element dintr-o lista (multime ordonata) restul se poate sorta sortand recursiv multimea elementelor mai mici si a celor mai mari ca el. Apoi e suficient sa concatenam aceste multimi ordonate:

{ y | y <- t , y < h }
{h}
{ y | y <- t , y > h}

Versiunile Quicksort-ului in Pascal, C , C++, Java si alte "C-like languages" sunt cam de 10 ori mai lungi !!!