Tur/Haskell

From HaskellWiki
Revision as of 16:13, 30 November 2007 by Buraq (talk | contribs)

Jump to: navigation, search


haskell.org'u ara

Haskell hakkında

Tanıtım (ingilizce)
Dil tanımı (ingilizce)
Haskell'in tarihçesi (ingilizce)
Haskell'in geleceği(ingilizce)
Gerçekleştirimler (ingilizce)
GHC
Hugs
nhc98
Yhc

Haskell'i öğrenmek

5 adımda Haskell
Haskell'i öğrenmek (ingilizce)
Kitaplar ve kısa dersler (ingilizce)
Wiki makaleleri (ingilizce)
Blog makaleleri (ingilizce)
Videolar (ingilizce)
Wikibook
Araştırma(ingilizce)

Kütüphaneler

Standart kütüphaneler
Hackage kütüphane veritabanı
Uygulamalar ve kütüphaneler
Hoogle: kütüphane arama sayfası

Cemiyet

Cemiyetler ve aktif projeler
Eğititim (ingilizce)
Sanayi (ingilizce)
Araştırma anayi (ingilizce)
Matematik (ingilizce)

Haskell salt işlevsel ve genel maksatlı bir programlama dilidir. Haskell'i birçok programlama dilinden ayıran özellikleri tembel değerlendirme (lazy evaluation), üstün düzen fonksiyonlar (higher order functions), statik tipleme (static typing), parametrik çokbiçimlilik (parametric polymorphism), tip sınıfları ve monad tarzı etkilerdir (monadic effects). Hemen hemen her bilgisayar sistemi için uygun bir Haskell derleyicisi indirmek mümkündür.

Etkinlikler

Upcoming Events
YOW! Lambda Jam 2020
July 22-24, 2020, virtual, Internet
Haskell Love Conference 2020
July 31-August 1, 2020, virtual, Internet
ICFP 2020
August 23-28, 2020, virtual, Internet
Haskell Symposium 2020
August 27-28, 2020, virtual, Internet
The Haskell Implementors’ Workshop
August 28, 2020, virtual, Internet
PPDP 2020
September 8-10, 2020, Bologna, Italy
Virtual MuniHac 2020
September 11-13, 2020, virtual, Internet
Lambda World 2020
October 15-16, 2020, Cádiz, Spain
LambdaConf 2020
May 5-October 27, 2020, virtual, Internet
Monadic Party 2020
October, 2020, Poznan, Poland
APLAS 2020
29 November-3 December, 2020, Fukuoka, Japan


Recent Events
ZuriHac 2020
June 12-14, 2020, virtual, Internet
PLDI 2020
June 15-19, 2020, virtual, Internet


Başlıklar

  • Haskell Workshop 2007'den görüntüler Sunumlar ve sohbetler izlenebilir. Formatı QuickTime (H264 video, AAC audio), 320x240 piksel, düşük çerçeve hızı (ama yine de yarım saatlik bir sunum 120Mb yapıyor).
  • Haskell.org 2007 Google Summer of Code'a mentor kurumu olarak katılıyor. 9 öğrenci Google tarafından Haskell için altyapı projeleri üzerine çalışmak için maddi destek aldılar.
  • Haskell-prime komitesi işbaşına geçti ve dil belirtimin bir sonraki küçük revizyonu başladı.