Tur/Haskell

From HaskellWiki
Revision as of 20:11, 2 December 2007 by Buraq (talk | contribs) (linked turkish "haskell in 5 steps")
Jump to: navigation, search


haskell.org'u ara

Haskell hakkında

Tanıtım (ingilizce)
Dil tanımı (ingilizce)
Haskell'in tarihçesi (ingilizce)
Haskell'in geleceği(ingilizce)
Gerçekleştirimler (ingilizce)
GHC
Hugs
nhc98
Yhc

Haskell'i öğrenmek

5 adımda Haskell
Haskell'i öğrenmek (ingilizce)
Kitaplar ve kısa dersler (ingilizce)
Wiki makaleleri (ingilizce)
Blog makaleleri (ingilizce)
Videolar (ingilizce)
Wikibook
Araştırma(ingilizce)

Kütüphaneler

Standart kütüphaneler
Hackage kütüphane veritabanı
Uygulamalar ve kütüphaneler
Hoogle: kütüphane arama sayfası

Cemiyet

Cemiyetler ve aktif projeler
Eğititim (ingilizce)
Sanayi (ingilizce)
Araştırma anayi (ingilizce)
Matematik (ingilizce)

Haskell salt işlevsel ve genel maksatlı bir programlama dilidir. Haskell'i birçok programlama dilinden ayıran özellikleri tembel değerlendirme (lazy evaluation), üstün düzen fonksiyonlar (higher order functions), statik tipleme (static typing), parametrik çokbiçimlilik (parametric polymorphism), tip sınıfları ve monad tarzı etkilerdir (monadic effects). Hemen hemen her bilgisayar sistemi için uygun bir Haskell derleyicisi indirmek mümkündür.

Etkinlikler

Upcoming Events
28th ACM SIGPLAN International Conference on Functional Programming (ICFP)
2023-09-04 – 2023-09-09, Seattle, WA, USA
Theoretical Aspects of Software Engineering (TASE 2023)
2023-07-04 – 2023-07-06, Bristol, UK
Eelco Visser Commemorative Symposium
2023-04-05, Delft, The Netherlands
BOB
2023-03-17, Berlin, Germany
The 6th International Conference on Emerging Data and Industry (EDI40)
2023-03-15 – 2023-03-17, Leuven, Belgium
FOSDEM Haskell Devroom
2023-02-04 – 2023-02-05, Brussels
50th ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages (POPL 2023)
2023-01-15 – 2023-01-21, Boston, MA, USA
24th International Symposium on Trends in Functional Programming (TFP 2023)
2023-01-13 – 2023-01-15, Boston, MA, USA
Trends in Functional Programming in Education (TFPIE)
2023-01-12, Boston, MA, USA
30th Netherlands Functional Programming Day
2023-01-06, Eindhoven, The Netherlands
Workshop on Programming Languages and Analysis for Security (PLAS 2022)
2022-12-12, Virtual
Haskell eXchange
2022-12-07 – 2022-12-09, London UK
Software Language Engineering (SLE) 2022
2022-12-05 – 2022-12-10, Auckland, New Zealand
Recent Events
Haskell Symposium 2022
2022-09-15 – 2022-09-16, Ljubljana, Slovenia


Başlıklar

  • Haskell Workshop 2007'den görüntüler Sunumlar ve sohbetler izlenebilir. Formatı QuickTime (H264 video, AAC audio), 320x240 piksel, düşük çerçeve hızı (ama yine de yarım saatlik bir sunum 120Mb yapıyor).
  • Haskell.org 2007 Google Summer of Code'a mentor kurumu olarak katılıyor. 9 öğrenci Google tarafından Haskell için altyapı projeleri üzerine çalışmak için maddi destek aldılar.
  • Haskell-prime komitesi işbaşına geçti ve dil belirtimin bir sonraki küçük revizyonu başladı.