Unde este adaptabilitatea in acest caz ?

From HaskellWiki
Revision as of 15:49, 4 June 2010 by Ha$kell (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


"Unde este adaptabilitatea in acest caz ?" -nn. parsere monadice modulare, combinatori etc.

Raspunsul depinde ce se intelege de catre diversi autori prin:

De exemplu:

Uni autori (ex. Boldur Barbat) considera adaptabilitatea doar proprietatea sistemelor software de a li se face service si modificari cu usurinta. Chiar si asa adaptabilitatea interpretoarelor si adaptabilitatea compilatoarelor raman probleme deloc banale, intrucat compilatoarele si interpretoarele sunt sisteme software cu multe componente puternic si recursiv interconectate, astfel incat modificari intr-o componenta:

    • ori nu se pot face in sensul dorit, cu usurinta
    • ori daca se fac pot altera functionalitatea ansamblului
    • ori pur si simplu ansamblul trebuie reproiectat integral pentru a face modificarea

In acest sens s-au facut progrese in teoria semanticilor denotationale unde s-a ajuns la semantici modulare monadice care beneficiind de proprietatea de Separabilitate au redus dificultatea adaptarii compilatoarelor si interpretoarelor.

Si in teoria limbajelor formale s-au facut progrese in priviinta adaptabilitatii, de exemplu s-a trecut de la generatoarele de parsere (rapide dar producatoare de parsere rigide si greu de modificat dupa generare) la Parsere modulare si Combinatori de parsere programate in limbaje functionale cum este Haskell-ul.

Acestea sunt valorificate intr-o carte aparuta in limba romana: Practica interpretarii monadice

Alt exemplu: Daca cel care a pus intrebarea a inteles prin "adaptabilitate" ceea ce alti autori numesc adaptivitate, posibilitatea sistemului de a-si modela comportamentul conform mediului in care opereaza sau unor aspecte specifice ale inputurilor care le primeste atunci recomandam:

- Nu ignorati ramuri recente, considerate candva inchise, ale teoriei limbajelor formale cum ar fi teoria automatelor adaptive, prescurtat ADFA. Se fac cercetari asupra ei si lucrari la Univ. din Bacau. - Parserele modulare pot servi drept module componente ale unor sisteme adaptive de recunoastere a limbajelor. Un exemplu minimal este Limbajul PI, despre care am scris deja pe alta pagina. El poseda un Parser modular adaptiv.

Alte exemple de algoritmi adaptabili si adaptivi fac obiectul domeniilor de Inteligenta artificiala si sisteme expert si aici intra o serie larga de sisteme care pot fi educate, antrenate sau se pot autoantrena pentru a indeplini mai bine o sarcina.

Orice discutie despre "adaptabil" sau "adaptiv" ar trebui insa sa inceapa prin precizarea exacta a sensului notiunilor.


Bibliografie: (foarte vasta ca s-o prezentam aici...pe toata)