Cum folosim functia polimorfica Read, specificand tipul rezultatului ?

From HaskellWiki
Jump to navigation Jump to search

Cum putem folosi functia polimorfica Read, specificand tipul rezultatului ?

Nota: Read e inversul lui show. Valoarea rezultata din citire trebuie sa fie de un tip predefinit sau utilizator dar inclus in clasa Read. Partea buna este ca puteti sa folositi deriving Read care, uneori, va ajuta la necaz. Pentru citiri in format proprietar recurgeti ori la parsere modulare (ParseLib, Parsec si urmatoarele biblioteci...) ori la o definirea unei instante a clasei Read, (pentru cei putin mai avansati, scriu asa ceva.)

Tipul lui Read si folosirea lui:

Prelude> :t read
read :: Read a => String -> a
Prelude> (read "123") :: Int
123
Prelude>