Personal tools

Ruleaza pe sisteme multicore ?

From HaskellWiki

Jump to: navigation, search


1 . Haskell ruleaza pe sistemele multicore !

GHC Haskell vine impreuna cu biblioteci si optiuni de compilare care permit compilarea pt sisteme Multicore: multicore architectures.

Contents


2 Introducere

Ca sa aveti o idee cum s-ar putea reduce timpul de calcul olosind mai multe nuclee hack-uiti programul de mai jos: un program carre calculeaza termenii sirului lui Fibonacci, pina la un loc secvential apoi paralel.

import Control.Parallel
import Control.Monad
import Text.Printf
 
cutoff = 35            -- nivelul de la care comutam pe SMP
 
fib' :: Int -> Integer
fib' 0 = 0
fib' 1 = 1
fib' n = fib' (n-1) + fib' (n-2)
 
fib :: Int -> Integer       -- paralelism explicit
fib n | n < cutoff = fib' n
   | otherwise = r `par` (l `pseq` l + r)
 where
  l = fib (n-1)
  r = fib (n-2)
 
main = forM_ [0..45] $ \i ->
      printf "n=%d => %d\n" i (fib i)

Trebuie neaparat compilat cu optiunea `-threaded`:

  $ ghc -O2 -threaded --make fib.hs
  [1 of 1] Compiling Main       ( fib.hs, fib.o )
  Linking fib ...

Si rulat cu optiunile:

  +RTS -Nx

unde 'x' unde x de dupa N este numarul de nuclee disponibile. De exemplu, pe un sistem Linux cu procesor quad core :

  ./fib +RTS -N4 


2.1 Exemples

3 De citit

4 Primitivele pt lucrul cu thread-uri

Control.Concurrent Control.Concurrent

5 Continuarea

Pe pagina originala, in limba engleza: Haskell_for_multicores de unde este luat si tradus textul de mai sus.