User:Ha$kell

From HaskellWiki
Jump to navigation Jump to search
Haskell - Un limbaj functional pur

.Homepage al realizatorului comunitatii Ro/Haskell. Ha$kell, i.e. Dan V. Popa, Bacau, Romania


EduSoft at Bacau Univ.


In ordine: subsemnatul si Dl. Decan al Facultatii Math.Info. Mihai Talmaciu impreuna cu unul dintre invitatii acestuia.

. Note for dbpedia.org users

If you are arriving here following a link concerning The Expression Problem by Philip Wadler from Dbpedia, http://dbpedia.org/page/Expression_Problem probably the link you want to follow is: http://www.haskell.org/wikiupload/7/7d/POPA_D.pdf. The old broken link in Dbpedia was: http://www.haskell.org/sitewiki/images/7/7d/POPA_D.pdf. The error belong to the website www.haskell.org, which was moved in the autumn of 2011, so creating a lot of bad links.

. Cartile publicate


1.Dan Popa, Pascalul mileniului al III-lea, Programarea calculatoarelor in Oberon-2, Edusoft, 2005, ISBN 973-87496-8-9
2.Dan V. Popa, Introducere in Haskell 98 prin exemple, Edusoft, 2007, ISBN 978-973-8934-48-1. Vedeti din ea unele Capitole de manual.
3.Anthony A, Aaby, Dan Popa , Constructia compilatoarelor folosind Flex si Bison, Edusoft,2006, ISBN 973-87714-6-3
4.Practica interpretarii monadice. Practica interpretarii monadice.Editura Matrix Rom, ISBN 978-973-755-417-8
5.Anthony A, Aaby, Dan Popa , Constructia compilatoarelor folosind Flex si Bison,Matrix Rom, 2009, ISBN 978-973-755-496-3 (este editia a doua corectata si revizuita in cursul anului universitar 2008-2009)
Apoi site-urile si carti on-line:
6. Site-ul comunitatii romane de Haskell gazduite de Yale Univ.
Ro/Haskell
7. Site-ul Mediului de dezvoltarea a limbajelor Rodin si al Limbajului didactic pseudocod Rodin.

Alte carti (electronice) publicate*

8. Tutorialul mediului de programare Pow inclus in cursul dupa care s-a realizat cartea de la punctul 1. Pe site-ul comunitatii de specialisti in Oberon din Germania: Pow - Curs de introducere in programare.
9. Un volum despre programarea orientata obiect scris distribuit la IFR. "Programarea orientata obiect si limbaje de programare orientate obiect". De uz intern. Univ. Bacau. Acest volum a servit la acreditarea (provizorie ?) a unei sectii de la Fac de Inginerie.

 • in cadrul dat de notiunea de publicare / prezentare publica asa cum e definita de legea 8/1996 si urmatoarele.

. Lucrarile publicate

O parte sunt, o parte nu sunt trecute pe aceasta lista.

. Revistele si volume Proceedings in care am publicat

 • ISI: Proceedings of The 34th Annual Congress of The American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA)
 • B+ : Studii si Cercetari Ştiinţifice, Seria Matematica, Univ. Bacau, Ro
 • B+ : Creative Math. - Revista Univ. de Nord. Baia Mare
 • B+ : ... de adaugat si alte reviste pe masura ce apar lucrarile...
 • B
 • C
 • D
 • altele de IT: Revista CHIP
 • altele non IT: Ziarul de Bacau, popularizare a informaticii.
 • altele cu clasificare inca nedocumentata
  • Proceedings of The Mathematical Section of The Fourth International Colloquy, The Risk in Contemporary Economy, "Dunarea de Jos" Univ. of Galaţi


. Lucrari publicate in 1994

1.Popa Dan, On the determination of the system of generators for the finite grupoids, Studii si Cercetari Ştiinţifice, Seria Matematica, Nr.4 (1994)

. Lucrari publicate in 1995

2.Popa Dan, A classic grammatical problem solved using the formal language theory, Studii si Cercetari Ştiinţifice, Seria Matematica, Nr.5 (1995), p 73-76, ISSN 1224 - 2519

. Lucrari publicate in 1996

Popa Dan,

. Lucrari publicate in 1997

3.Popa Dan, An Optimal representation Of Operatorial Trees, Proceedings of The Mathematical Section of The Fourth International Colloquy, The Risk in Contemporary Economy, "Dunarea de Jos" Univ. of Galaţi. pp 97-99

. Lucrari "publicate" in 1996-1998

Popa Dan, Diverse lucrari, practice, de programare in Fox Pro, pentru un angajator privat: - Program de evidenta a stocurilor - Program pentru deconturi in valuta - Program pentru gestionarea facturilor si chitantelor aferente si evidentierea facturilor neplatite - Program pentru urmarirea valorilor unor actiuni si evidenta cupararilor acestora Alte aplicatii ale Bazelor de Date. Nota: In conformitate cu legea 8/1996 prezentarea unui produs cu drepturi de autor unui public dinafara membrilor familiei este considerata prezentare publica - pe scurt "publicare".

. Lucrari publicate in 1999

Popa Dan,


. Lucrari publicate in 2000

Popa Dan,

. Lucrari publicate in 2001

Popa Dan,

. Lucrari publicate in 2002

4.Popa Dan, Degrees of sequentiality for algorithms, Studii si Cercetari Ştiinţifice, Seria Matematica, Nr. 12 (2004), p 167-178, ISSN 1224 - 2519

Indexata Zentrallblat MATH ....

5.Dan Popa, "Teorii cu mai multe fanioane si o aplicaţie: semantici pentru limbaje de programare logică orientate obiect" , Proc. Sesiunii de Comunicari Stiintifice - Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti 27-29 nov 2002 (O versiune "light" a acestei lucrari a fost ulterior Indexata Zentrallblat MATH .... )

. Lucrari publicate in 2003

6.Dan Popa, Using Prolog for the study of algebraic structures and complex operations, CREATIVE MATHS, pp 43-50 (on the preprint) 12 (2003) Download Prolog.pfd - o lucrare din 2003 - <Download> PDF.

7.Dan Popa, Building An Extensible Language - Internal Code for the Interpreters with Two Program Counters, Vol. Conferinta Internationala Rolul stiintei si invatamantului economic in realizarea reformelor economice din Republica Moldova, Sectiunea IT, 25-26 septembrie 2003, ASEM Chisinau (old experiment on interpretation)

8.Dan Popa, Rezultate Conexe Cercetarilor Despre Interactiunile dintre Compilatoare si Interpretoare,Volumul Simpozionului International al Tinerilor Cercetatori, ASEM, Chisinau, 18 - 19 aprilie 2003 (o redescoperire a unui rezultat clasic, asa cum aveam sa aflu mai tarziu)

. Lucrari publicate in 2004

9.Popa Dan; About the development of a pure interpreter system by bootstrapping using level-level-compilers for a hierarchy of extensible languages, Univ. Bacau, Studii si Cercetari Ştiinţifice, Seria Matematica,, Nr. 14 (2004), p 117-128, ISSN 1224 - 2519 , Indexata pe CiteseerX (link extern). - BDI -indexed on CiteseerX

10.Popa Dan; Adaptable Tokenizer for Programming Languages , Simpozionul International al Tinerilor Cercetatori, ASEM, Chisinau 2004, pg 55-57, ISBN 9975-75-239-x <DOWNLOAD> Draft despre Adaptive Automata Old file, check it, it may include old viruses !?! Vedeti si pagina dedicata automatelor adaptive: ADFA.


. Lucrarile publicate in 2005

11.Popa Dan ; Adaptive DFA based on array of sets, Studii si Cercetari Ştiinţifice, Seria Matematica, Nr 15 (2005) p 113-121, ISSN 1224 - 2519. Download a rebuilt .pdf file.

12.Popa Dan; An Assembler in a nutshell - Proceedings of the 30th annual Congress of The American-romanian Academy of Art and Sciences (ARA) , Academia de Studii Economice din Moldova, 2005, p.196-198 x 2 coloane ISBN 9975-75-313-2 (en) Download En. version.
(ro) Popa, Dan; An assembler in a nutshell <Download> ro, draft, version


13.Popa Dan; Realizarea interpretoarelor adaptabile in limbajul Haskell 98 - Simpozionul International al Tinerilor Cercetatori, ASEM, Chisinau 2005, ISBN - o poza si date despre organizatori se afla aici External link to Rep.Moldova.

14.Popa Dan; Automatic Building af a Forth Interpretor - A step towards the study of the extenders, Conferinta Internationala Stiinta, Businessul , Societatea: evolutii si intercorelari in conditiile integrarii in spatiul economic european, ASEM, Chisinau 2005, pg. si. ISBN necomunicate de editori.


. Lucrarile publicate in 2006

... in dezvoltare

Revista MyLinux a publicat acest prim articol despre Haskell, rezultat al discutiilor purtate cu editorul intre august si dec 2005. Articolul a aparut in numarul din ianuarie 2006.

Dan Popa, Introducere in Haskell 98 prin exemple, MyLinux, ian 2006 Download

Articolul a dat titlul cartii cu acelasi nume.

. Lucrarile publicate in 2007

... in dezvoltare


. Lucrarile publicate in 2008

15.Dan Popa, "Modular evaluation and interpreters using monads and type classes in Haskell" , Studii si Cercetari Ştiinţifice, Seria Matematica, Univ. Bacău, (18) 2008. - publicat. An Open Office (.sxw) file is available here: Download .sxw After loading the .sxw in the Open Office, press the PDF button from the toolbar to produce your own .pdf file. Or Official PDF of the paper for <DOWNLOAD> , having the following title:

Direct modular evaluation of expressions using the monads and type classes in Haskell by DAN V. POPA

UNIVERSITATEA DIN BACĂU

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

Seria: MATEMATICĂ

Nr. 18 (2008), pag. 233 – 248

The paper is introducing Pseudoconstructors over monadic values as a way of building modular trees without data or Haskell extensions. http://www.haskell.org/wikiupload/7/7d/POPA_D.pdf. Modular adaptable interpreters for extensible languages - like Rodin - become now easy to build, without the need of any Haskell extensions. 2008/Rezumat1.

. Lucrari publicate in 2009

A) Dan POPA - The Rodin Modular Language vers. 8 aug 2009 – User Manual and Report, OPEN SOURCE SCIENCE JOURNAL (1/2009) ISSN 2066 – 740X pp189-202 , Info. ASE Bucuresti. Nota: Rodin a fost scris in Haskell.

Abstract: http://www.opensourcejournal.ro/2009-Volume01/number01/paper015-abstract.htm Full paper: http://www.opensourcejournal.ro/2009-Volume01/number01/paper015-fullpaper.pdf

B) O versiune completata a acestui raport a fost prezentata la ICMI-2 / 2009. Voi reveni cu detalii. Un supliment este planificat pentru publicare in Revista "Studii si Cercetari Stiintifice".

C) Teza de doctorat despre constructia interpretoarelor modulare a fost totusi sustinuta in catedra la IOSUD Universitatea "Al.I.Cuza Iasi", in ciuda prezentei probabil nestatutare, a unui decan (supus premisei de nevinovatie) dar susceptibil de plagiat (Dl. Profesor Grigoras) a unei numarari deficitare a voturilor si a unei consemnari de date false in act public semnat de Prof. Dorel Lucanu.

Notam si intarzierea la sedinta a domnului prof. Henri Luchian, care l-a pus in imposibilitatea de a intelege materialul prezentat si regretam ca nu am putut relua prezentarea pe la jumatatea sedintei pentru a fi pe placul domniei sale.

Ii felicitam pe universitarii ieseni numiti mai sus pentru pseudocalitatea activitatii domniilor lor si lipsa totala sau partiala de interes pentru unele domenii ale informaticii moderne.

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IASI FACULTATEA DE INFORMATICA TEZA DE DOCTORAT "Metode si tehnici de realizare a interpretoarelor adaptabile"

Conducator Stiintific Prof.Univ.Hab.Dr.Dumitru Todoroi Doctorand: Dan Popa

. Lucrari publicate in 2010 (ISI)

Popa Dan - Adaptive DFA–The development of adaptable methods, Proceedings of The 34th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Presses Internationales Polytechnique, Montreal,Quebec ,2010, pp 421-424

Popa Dan - Parser Combinators Based Software Tools For Computer-Aided Teaching of Foreign Languages, Proceedings of The 34th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Presses Internationales Polytechnique, Montreal,Quebec ,2010, pp 425-428

Popa Dan - The Rodin Project – as it was completed during the year 2009, 6th International Seminar QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION, QMHE 2010 - in Proceedings - indexat ISI

6th International Seminar on Quality Management in

Higher Education, JUL 8-9, 2010, Tulcea, ROMANIA ISBN 978-973-662-566-4

(VOL I: IDS Number-BTW64, ISBN: 978-973-662-567-1, VOL II: IDS

Number-BTW63, ISBN 978-973-662-568-8)· [...]

. Lucrari publicate in 2010

Dan Popa, Combinatorii de analizoare sintactice – instrumentele lingviştilor pentru învăţarea asistată de calculator a limbilor străine se poate descarca de la: http://www.haskell.org/wikiupload/9/96/Combinators.ps Lucrarea a fost prezentata la : Colocviul Plurilingvism şi interculturalitate din 26 februarie 2010 organizat de Catedra de limba şi literatura română şi Grupul de cercetare interdisciplinară LOGOS, Facultatea de Litere, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. Programul manifestarii sau programul manifestarii in format .pdf.

Dan POPA - Protecting SQL Servers - an Application of the Monadic Pattern of Programming, OpenSource Journal, Bucuresti Abstract si Full Paper

.Lucrari publicate in 2011

O lucrare despre "Modular Monadic Type-Checking based on pseudoconstructors" a fost prezentata la congresul NCMI -2011 de la Bacau.

 • Lucrarea: Dan Popa Adaptable software-Modular Extensible Monadic entry Pointless Typechecker in Haskell , Scientific Studies and Research. Series Mathematics and Informatics, vol. 21, no.1, 2011, 193-204
 • Prezentarea: ...

O lucrare despre implementarea modulara simultana a evaluatorului si verificatorului de tipuri cu pseudoconstructori si instante a unei clase de tipuri a fost acceptata la Congresul ARA 2011 - la Timisoara.

 • Lucrarea: ...
 • Prezentarea: ...

O lucrare despre acele compilatoare monadice modulare: Modular Monadic Compilers, Publicata in 2011 in Studii si Cerc de la Bacau:

Dan Popa, Adaptable Software: How to build a modular monadic extensible compiler using The State Monad and pseudoconstructors over monadic values , Scientific Studies and Research. Series Mathematics and Informatics, vol. 21, no.2, 2011,pag. 97-116

Download from http://www.haskell.org/wikiupload/6/61/2011-MCOMP-paper.pdf.zip

 • Prezentarea: .... Lucrari prezentate in 1997

Popa Dan, An Optimal representation Of Operatorial Trees, Proceedings of The Mathematical Section of The Fourth International Colloquy, The Risk in Contemporary Economy, "Dunarea de Jos" Univ. of Galaţi. , mai 9-10 , Faculty of economics and Administration Sciences and Department of Mathematics

. Lucrari prezentate in 2003

Dan Popa, Building An Extensible Language - Internal Code for the Interpreters with Two Program Counters, la Conferinta Internationala Rolul stiintei si invatamantului economic in realizarea reformelor economice din Republica Moldova,Sectiunea IT, 25-26 septembrie 2003, ASEM Chisinau (old experiment on interpretation)

. Lucrari prezentate in 2004

Popa Dan; Adaptable Tokenizer for Programming Languages , Simpozionul International al Tinerilor Cercetatori, ASEM, Chisinau 2004, pg 55-57, ISBN 9975-75-239-x <DOWNLOAD> Draft despre Adaptive Automata Old file, check it, it may include old viruses !?!


. Lucrari prezentate in 2005

Popa Dan; Realizarea interpretoarelor adaptabile in limbajul Haskell 98 - Simpozionul International al Tinerilor Cercetatori, ASEM, Chisinau 2005, ISBN ... Popa Dan; An Assembler in a nutshell - Proceedings of the 30th annual Congress of The American-romanian Academy of Art and Sciences (ARA) , Academia de Studii Economice din Moldova, 2005, p.196-198 x 2 coloane ISBN 9975-75-313-2

Popa Dan; Adaptable Tokenizer for Programming Languages , Simpozionul International al Tinerilor Cercetatori, ASEM, Chisinau 2004, pg 55-57, ISBN 9975-75-239-x

Popa Dan; Automatic Building af a Forth Interpretor - A step towards the study of the extenders, Conferinta Internationala Stiinta, Businessul , Societatea: evolutii si intercorelari in conditiile integrarii in spatiul economic european, ASEM, Chisinau 2005, pg. si. ISBN necomunicate de editori.

. Lucrari prezentate in 2008

Dan Popa, "Modular evaluation and interpreters using monads and type classes" , A XII-a Conferinţă Anuală a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Bacău, 17-19 octombrie 2008.

Dan Popa, "Modular Evaluation and Interpreters Using Monads and Type Classes" , Anglo Haskell 2008, august 2008, on-line presentation [Page of Anglo Haskell 2008] 9 august 2008

. Lucrari prezentate in 2009

9 sept 2009 In corpul C al Univ. din Bacau, linga Liceul Pedagogic si intrarea in parcul Cancicov, in sala unde se desfasoara sectiunea INFORMATICS a ICMI-2 2009 va fi prezentat de Dan Popa un set de comunicari despre limbajul Rodin - atat la nivel de utilizare cat si la nivel tehnic/teoretic. Ora estimata: 14:45 - 15:30 - probabil in jurul orei 15.

“Gheorghe Vrănceanu” International Conference on Mathematics and Informatics (second edition) ICMI 2009 Bacău, Romania September 8-10, 2009

15.20-15.35 Dan Popa – The Rodin Modular Language vers. 21 aug 2009 – User Manual and Report 15.40-15.55 Dan Popa – Rodin. Technical report

Stirea a aparut si pe pagina de stiri a proiectului Rodin.

. Lucrari prezentate in 2010 (ISI)

Popa Dan - Adaptive DFA–The development of adaptable methods, Proceedings of The 34th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Presses Internationales Polytechnique, Montreal,Quebec ,2010, pp 421-424

Popa Dan - Parser Combinators Based Software Tools For Computer-Aided Teaching of Foreign Languages, Proceedings of The 34th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Presses Internationales Polytechnique, Montreal,Quebec ,2010, pp 425-428

. Lucrari prezentate in 2010

Dan Popa, Combinatorii de analizoare sintactice – instrumentele lingviştilor pentru învăţarea asistată de calculator a limbilor străine se poate descarca de la: http://www.haskell.org/wikiupload/9/96/Combinators.ps Lucrarea a fost prezentata la : Colocviul Plurilingvism şi interculturalitate din 26 februarie 2010 organizat de Catedra de limba şi literatura română şi Grupul de cercetare interdisciplinară LOGOS, Facultatea de Litere, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. Programul manifestarii sau programul manifestarii in format .pdf.


. Lucrari prezentate in 2011

5-6 mai 2011 THE TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS IN ECONOMY , BUCHAREST:

Education, Research & Business Technology, ASE, Bucuresti, 2011

"The Ro/Haskell Community: Introducing a Functional Programming Language by Wiki";

autor, Dan POPA de la Univ. "V.Alecsandri" din Bacau.

Programul conferintei de pe site-ul acesteia (cat va mai fi accesibil): <Download>

Lucrare este pe lista de la sectiunea 3.

. Alte lucrari prezentate

Popa Dan; How to build an adaptable interpreter in one day with Haskell 98, Internat.Conf. ICMI 45, Bacau, Romania


. Lucrari mai vechi

Lucrari dinaintea introducerii "obligativitatii" publicarii in revistele de cota inalta. ....

Noiembrie 2002

Popa Dan, Serverul Linux si Premisele Securitatii , CHIP , Noiembrie 2002, pp 136-141.

. Lucrari care mi-au fost plagiate de persoane cu functii in structurile invatamantului

... in dezvoltare

. False lucrari atribuite gresit subsemnatului

... sau altor persoane cu acelasi nume (?)

. False citari ale numelui subsemnatului

...involuntar produse de cei care au folosit lucrarile de la punctul precedentPagina in curs de dezvoltare. Nu sunt trecute indexarile BDI ale lucrarilor, lista este partiala. Nu sunt trecute indexarile Zentrallblat f. Mat. ale lucrarilor. Lipsesc de asemenea clasificarile AMS si acele keywords and phrases. Lipsesc si lucrarile dintre 1996-2001 si cele anterioare lui 1995.


Pagina indexata la indexul Categories:Ro


<= Inapoi la pagina principala Ro/Haskell.

<- Inapoi la Intrebarile incepatorului Ro/Haskell.


Ro/Haskell Community by Dan Popa